PRIA toetas Vara Lastekaitse Ühingut Vara staadioni välijõusaali rajamisel

PRIA toetas Leader meetmest Vara Lastekaitse Ühingu projekti „Välijõusaali rajamine Vara staadionile“  14720 euroga. Projekt sai alguse spordist ja liikumisharrastusest lugupidavate noorte nõudmisest paremate ja mitmekülgsemate treeningtingimuste järele.

Kokku läks projekt maksma 24177.55 eurot ning selle käigus rajati Vara staadionile mitmetest treeningvahenditest koosnevast võimlemiskomplektist FLORIDA SET, kõhulihaste treeningvahendist, poomist ja kolmest lihasjõul töötavast (kokku 6 treeningkohta) välitrenažöörist kompleksne välijõusaal 10x12 m kummimatist aluspinnal. Välijõusaali vahetusse lähedusse paigaldati 3 istumisreelingut, mida saab kasutada nii treeningust puhkamiseks kui ka venitusharjutuste tegemiseks.

Projekti tulemusel valmis Vara kogukonnale tasuta ja paindliku ajakasutusega  atraktiivne värskes õhus mitmekesist tervislikku tegevust ja sotsialiseerumist võimaldav rajatis. Siin on arvestatud noorte vajadustega, antud võimalus Vara kogukonna noortetegevuste järjepidevusele, noorte praktiliste oskuste arendamisele ning aktiivsete ja ettevõtlike inimeste pealekasvule.