Teated

PRIA toetas Vara Lastekaitse Ühingut Vara staadioni välijõusaali rajamisel

PRIA toetas Leader meetmest Vara Lastekaitse Ühingu projekti „Välijõusaali rajamine Vara staadionile“  14720 euroga. Projekt sai alguse spordist ja liikumisharrastusest lugupidavate noorte nõudmisest paremate ja mitmekülgsemate treeningtingimuste järele.

Kokku läks projekt maksma 24177.55 eurot ning selle käigus rajati Vara staadionile mitmetest treeningvahenditest koosnevast võimlemiskomplektist FLORIDA SET, kõhulihaste treeningvahendist, poomist ja kolmest lihasjõul töötavast (kokku 6 treeningkohta) välitrenažöörist kompleksne välijõusaal 10x12 m kummimatist aluspinnal. Välijõusaali vahetusse lähedusse paigaldati 3 istumisreelingut, mida saab kasutada nii treeningust puhkamiseks kui ka venitusharjutuste tegemiseks.

Projekti tulemusel valmis Vara kogukonnale tasuta ja paindliku ajakasutusega  atraktiivne värskes õhus mitmekesist tervislikku tegevust ja sotsialiseerumist võimaldav rajatis. Siin on arvestatud noorte vajadustega, antud võimalus Vara kogukonna noortetegevuste järjepidevusele, noorte praktiliste oskuste arendamisele ning aktiivsete ja ettevõtlike inimeste pealekasvule.

 

I VÄLJAKU KASUTAMISE ÕIGUS ON KÕIGIL VARA VALLA ELANIKEL, KES RAHUMEELSELT JA SIHTOTSTARBELISELT KASUTAVAD VÄLJAKUT JA SELLE INVENTARI

II VÄLJAKU KASUTAMINE TOIMUB OMAL VASTUTUSEL, ALAEALISTEL LAPSEVANEMA VASTUTUSEL

III VAJADUSEL TEEVAD VÄLJAKU KASUTAJAD VÄLJAKU KORRAHOIUKS JA KASUTAMISEKS JÕUKOHAST TASUTA TÖÖD

 

1. VÄLJAKUL JA SELLE PIIRKONNAS ON K E E L A T U D :

  • OHUSTADA ENNAST JA TEISI VÄLJAKUL VIIBIJAID
  • VIIBIDA ILMA TÄISKASVANU JÄRELEVALVETA ALLA 7-AASTASTEL VÕI VÄHESTE OSKUSTEGA LASTEL
  • OMADA LEMMIKLOOMI; TERAVAID, TORKAVAID VÕI PURUNEVAID ESEMEID
  • TEKITADA LÄRMI, LOOPIDA MAHA PRAHTI, TARVITADA ALKOHOLI, TUBAKATOOTEID JA NARKOOTIKUME
  • RONIDA SELLEKS MITTEETTENÄHTUD RAJATISTELE
  • SÕITA JALGRATTA, RULLUISKUDE, RULA jms VAHENDIGA KUNSTMURUL
  • SÕITA ILMA KAITSEKIIVRITA SKATEPARGIS
  • KASUTADA VIHMAGA/LIBEDAGA SKATEPARKI
  • RIKKUDA, LÕHKUDA VÕI KÕRVALDADA VÄLJAKU INVENTARI, AGA SAMUTI KASUTADA SEDA MITTESIHTOTSTARBELISELT
  • OMAVOLILISELT SISSE LÜLITADA VÄLISVALGUSTUST

2. KATKISE VÕI OHTLIKU RAJATISE MÄRKAMISEL HOIATADA TEISI KASUTAJAID NING TEAVITADA SELLEST VARA VALLA LASTEKAITSE ÜHINGUT

3. KÄESOLEVA EESKIRJA RIKKUMISEL ON ÕIGUS RIKKUJAT KARISTADA SUULISE HOIATUSEGA, VÄLJAKULT ÄRASAATMISEGA NING EDASPIDI VÄLJAKULE MITTELUBAMISEGA JA KAHJU TEKITAMISEL SELLE HÜVITAMISE NÕUDMISEGA

 OLULISED TELEFONINUMBRID:

POLITSEI 110

PÄÄSTEAMET 112

VARA VALLA LASTEKAITSE ÜHING 5669 3734