Author Archives: Arvi

¤  projekt "Laste ja noorte talvine jalgpallipäev"

   märts 2017  Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupi toetus

¤ Vara mänguväljaku heakorratööd talgupäev

    mai 2017

¤ projekt "Kasvame koos"

   mai - juuni 2017  Lastekaitse Liidu toetus

¤ projekt "Viies veerand Vara vallas 2017"

 juuni - august 2017

- Lastekaitsepäeva tähistamine

 - Saadjärve Suvekool

- Veepeal liikumise õppepäev Ahja jõel

- Vara Vuti Cup 2017 noorteturniir

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

EPR Tartumaa Seltsi kaasfinantseering

Vara Vallavalitsuse kaasfinantseering

perede omafinantseering

¤ Istepinkide paigaldamine Vara staadionile

 oktoober - november 2017 Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

¤ Välijõusaali rajamine Vara staadionile

 oktoober 2017 - mai 2018

¤ Rippkarusselli paigaldamine Vara keskasula mänguväljakule

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

mai - juuni 2015

¤ Viies veerand Vara vallas

  • Lastekaitsepäeva tähistamine
  • Saadjärve Suvekool
  • Veepealliikumise õppepäev Ahja jõel
  • Vara Vuti Cup 2015 noorteturniir

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

EPR Tartumaa Seltsi kaasfinantseering

Vara Vallavalitsuse kaasfinantseering

perede omafinantseering

mai - august 2015

 

¤ Koduvalla teemaliste kirjandite võistlus

jaanuar - veebruar 2014

¤ projekt "Võimlemiskompleksi paigaldamine Vara keskasula mänguväljakule"

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

mai 2014

¤ projekt "Viies veerand Vara vallas 2014"

juuni - august 2014

- Lastekaitsepäeva tähistamine

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

- Õppereis Riigikogusse

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

- Saadjärve Suvekool

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

EPR Tartumaa Seltsi kaasfinantseering

Vara Vallavalitsuse kaasfinantseering

perede omafinantseering

- Vara Vuti Cup 2014

¤ projekt "Vara valla laste Suvekooli keskkonnapäev"

juuli 2014

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus

¤ projekt "Viies veerand Vara vallas 2013"

- Lastekaitsepäeva tähistamine

juuni 2013

Vara Vallavalitsus kaasfinantseering

AS Balbiino toetus

- Saadjärve Suvekool 2013

juuli 2013

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

EPR Tartumaa Seltsi kaasfinantseering

Vara Vallavalitsuse kaasfinantseering

perede omafinantseering

- jalgpalliturniir Vara Cup 2013

august 2013

¤ projekt "Kiikpinkide paigaldamine Vara keskasula mänguväljakule"

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

oktoober - november 2013

¤ Puuskulptuur-kaalukiige asendamine Vara keskasula mänguväljakul

OÜ Nikerpuu ja Aivo Vaasa sponsorlus

oktoober - november 2013

¤ projekt "Liikluskasvatuse õppeväljaku rajamine Vara keskasulasse"

Maanteameti toetus

Vara Saeveski OÜ kaasfinantseering

mai - juuni 2012

¤ projekt "Viies veerand Vara vallas 2012"

juuni - august

- Lastekaitsepäeva tähistamine

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

Vara Vallavalitsuse kaasfinantseering

AS Balbiino toetus

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli toetus

- Jalgpalliturniir Vara Cup 2012

¤ projekt "Vara keskasula staadioni puhkeala arendamine"

LEADER - PRIA toetus

Vara Vallavalitsuse kaasfinantseering

¤ Vara valla 20. aastapäeva tähistamine

omaloomingu konkurss

konkurss „Vara valla tubli laps“

koduvallateemaline viktoriin

aprill - juuni 2011

¤ projekt "Välgi laste ja noorte loovuskool"

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

oktoober 2010 - juuni 2011

¤ projekt "Vara keskasula multifunktsionaalse sportmängude väljaku suvisteks tegevusteks inventari soetamine"

LEADER - PRIA toetus

november 2010 – juuni 2011

¤ Vara hokitajad Voore Talimängudel

veebruar 2011

¤ projekt „ Viies veerand Vara vallas“

juuni 2011 – august 2011

- Väljasõit Võru- ja Põlvamaale

juuni 2011

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

perede omafinantseering

- Lastekaitsepäeva tähistamine

juuni 2011

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

Lastekaitse Liidu toetus

Vara Saeveski OÜ kaasfinantseering

Vara Vallavalitsus kaasfinantseering

AS Balbiino toetus

- Suvekool Peipsi ääres 2011

juuli 2011

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

Eesti Punase Risti Tartumaa Seltsi kaasfiinantseering

Vara Vallavalitsuse kaasfinantseering

perede omafinantseering

- Jalgpalliturniir Vara Cup 2011

august 2011

¤ projekt "Vara keskasula multifunktsionaalne sportmängude väljak II etapp"

PRIA toetus

september – november 2011

¤ projekt "Istepinkide ja infostendi soetamine multifunktsionaalsele sportmängude väljakule"

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

oktoober 2011 - jaanuar 2012

¤ Seitsmes koduvallateemaline kirjandite võistlus

Vara Vallavalitsuse kaasfinantseering

jaanuar - veebruar 2010

¤ Valmistumine Tartu koolidevaheliseks hokiturniiriks

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

detsember 2009 - veebruar 2010

¤ Jäähokipoisid Lõunakeskuse hokiturniiril

veebruar 2010

¤ Vara hokitajad Voore Talimängudel

märts 2010

¤ Jäähokipoiste sõpruskohtumine SK Ryytel

märts 2010

¤ projekt „ Viies veerand Vara vallas“

juuni – august 2010

 - Tallinna Nukumuusemi külastus

juuni 2010

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

perede omafinantseering

- Lastekaitsepäeva tähistamine

juuni 2010

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

AS Balbiino toetus

- Suvekool Peipsi ääres 2010

juuli 2010

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

Eesti Punase Risti Tartumaa Seltsi kaasfiinantseering

Vara Vallavalitsuse kaasfinantseering

- jalgpalliturniir Vara Cup 2010

august 2010

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

¤ projekt "Vara keskasula multifunktsionaalne sportmängude väljak"

PRIA toetus

september – november 2010

¤ projekt "Spordiinventari soetamine"

LEADER - PRIAtoetus

oktoober – detsember 2010

¤ projekt "Valmistumine Tartu koolidevaheliseks hokiturniiriks"

Kultuuriministeeriumi toetus

november 2010 – veebruar 2011

¤ Viienda sünnipäeva tähistamine

Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupi toetus

jaanuar 2009

¤ Kuues koduvallateemaline kirjandite võistlus

Vara Vallavalitsuse kaasfinantseering

jaanuar - veebruar 2009

¤ Vara jäähokipoisid Lõunakeskuse hokiturniiril

veebruar 2009

¤ projekt „Koosa laste pärastlõunase rühma kultuurilis-sportlik tegevus“

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

oktoober 2008 - mai 2009

¤ Vara hokipoiste treeningtegevus Tartu Lõunakeskuse Liuväljal

perede omafinantseering

märts 2009 – juuni 2009

¤ projekt „ Viies veerand Vara vallas“

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

Vara Vallavalitsuse kaasfinantseering

AS Balbiino toetus

juuni - auguat 2009

¤ projekt „ Suvekool Peipsi ääres 2009“

Eesti Punase Risti Tartumaa Seltsi kaasfinantseering

Hasartmängumaksu Nõukogu toetus

juuli 2009

¤ projekt „ Vara Rüblikute laagrisuvi 2009“

Eesti Noorsootöö Keskuse toetus

Vara Vallavalitsuse kaasfinantseering

perede omaosalus

august 2009

¤ jalgpalliturniir Vara Cup 2009

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

august 2009

¤ projekt „ Vara ja Koosa noorte vibulaager“

LEADER – PRIA toetus

oktoober 2009

¤ projekt „Koosa Avatud Perekeskuse väljaarendamine“

PRIA toetus

jaanuar – august 2008

¤ Viies koduvallateemaline kirjandite võistlus

Vara Vallavalitsuse kaasfinantseering

jaanuar - veebruar 2008

¤ Vara jäähokipoisid Lõunakeskuse hokiturniiril

veebruar 2008

¤ projekt „Koosa laste turvaline ja arendav koolipäevajärgne aeg II“

Lastekaitse Liidu toetus

Vara Valla kaasfinantseering

märts - detsember 2008

¤ projekt „Vara hokipoiste treeningtegevus Tartu Lõunakeskuse Liuväljal“

Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupi toetus

Saare Valla Kultuuri- ja spordiseltsi kaasfinantseering

märts - mai 2008

¤ projekt „ Hoki on popp“

perede omaosalus

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

aprill - detsember 2008

¤ projekt „Mudilaste suvepidu Välgi Hiiemäel“

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

juuni 2008

¤ projekt „ Viies veerand Vara vallas“

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

juuni - august 2008

¤ projekt „ Suvekool Peipsi ääres“

Tartu Punase Risti Seltsi kaasfinantseering

Tartu Maavalitsuse terviseedenduslik toetus

Hasartmängumaksu Nõukogu toetus

juuli 2008

¤ projekt „ Vara Rüblikute laagrisuvi 2008“

Eesti Noorsootöö Keskuse toetus

Vara Vallavalitsuse kaasfinantseering

perede omaosalus

august 2008

¤ jalgpalliturniir Vara Cup 2008

august 2008

¤ projekt „ Koosa laste pärastlõunase rühma kultuurilis-sportlik tegevus“

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

oktoober 2008 - mai 2009

¤ Neljas koduvallateemaline kirjandite võistlus

Vara Vallavalitsuse kaasfinantseering

jaanuar – veebruar 2007

¤ Vara jäähokipoisid Lõunakeskuse hokiturniiril

veebruar 2007

¤ Koosa väikeste laste ujumispäev Kuremaal

Nils Niitra annetus

märts 2007

¤ projekt „ Igal lapsel on õigus mängule ja aktiivsele puhkusele“

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

aprill – september 2007

¤ projekt „ Kolm kaunist suvepäeva Peipsi ääres“

Tartu Punase Risti Seltsi kaasfinantsering

juuli 2007

¤ projekt „ Vara Rüblikute laagrisuvi 2007“

Eesti Noorsootöö Keskuse toetus

Vara Vallavalitsuse kaasfinantseering

Kaarli TÜ kaasfinantseering

OÜ Kivi Forellipüük kaasfinantseering

OÜ Oskur Puit kaasfinantseering

august 2007

¤ projekt „Perepäev Metsavenna talus“

Lastekaitse Liidu toetus

august 2007

¤ jalgpalliturniir Vara Cup 2007

Vara Vallavalitsuse kaasfinantseering

SA Vara Sport kaasfinantseering

august 2007

¤ projekt „ Koosa laste turvaline ja arendav koolipäevajärgne aeg“

Lastekaitse Liidu toetus

Vara Vallavalitsuse kaasfinanteering

august - detsember 2007

¤ projekt „ Lasteaias mittekäivate laste mängu- ja hoiurühma käivitamine Varal“

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

oktoober - detsember 2007

¤ projekt „ Koosa laste pärastlõunase rühma kirjanduslik-muusikaline tegevus“

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

november 2007 - mai 2008

¤ projekt „ Vara lapsed uisutama-hokitama“

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

oktoober 2007 - aprill 2008