Projektid & üritused 2014

¤ Koduvalla teemaliste kirjandite võistlus

jaanuar - veebruar 2014

¤ projekt "Võimlemiskompleksi paigaldamine Vara keskasula mänguväljakule"

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

mai 2014

¤ projekt "Viies veerand Vara vallas 2014"

juuni - august 2014

- Lastekaitsepäeva tähistamine

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

- Õppereis Riigikogusse

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

- Saadjärve Suvekool

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus

EPR Tartumaa Seltsi kaasfinantseering

Vara Vallavalitsuse kaasfinantseering

perede omafinantseering

- Vara Vuti Cup 2014

¤ projekt "Vara valla laste Suvekooli keskkonnapäev"

juuli 2014

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus