VARA LASTEKAITSE ÜHING

lastekaitseasutatud 13. detsembril 2003
registrikood 80194308
29. oktoobrist 2004 Lastekaitse Liidu liige
asukoht Vara keskus Vara küla Peipsiääre vald Tartumaa
e-post: varalaps@outlook.com
mob 5669 3734
a/a EE631010220035222018 SEB Pank

Ühingu eesmärgiks on lapse vajadusest lähtuva, lapseks olemist väärtustava, laste ja noorte arengut toetava heategevusliku lastekaitsealase tegevuse edendamine.

Selleks arendame järgmisi tegevusi:

¤ lastekaitsealase info levitamine, koolituste korraldamine, laste huvide esindamine kohalikes omavalitsusorganites;  ¤ laste ja noorte tegevusvõimaluste laiendamine (laagrid, huvitegevus, sport jmt);  ¤ laste tervisliku elukeskkonna, tervisliku toitumise ja keskkonnasõbraliku käitumise edendamine;  ¤ laste ja noorte omaalgatuslike organisatsioonide toetamine;  ¤ lastekaitse- ja noorsootööalaste projektide ja programmide väljatöötamine ja elluviimine;  ¤ piirkondlike arendus- ja investeeringuprojektide algatamine ja neis osalemine;  ¤ koostöö arendamine riigi- ja omavalitsusorganite, teiste avalik- ja eraõiguslike juriidiliste  isikutega, sealhulgas kodu- ja välismaiste lastekaitse-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonna organisatsioonidega.

Me ei ole klubiline asutus, me tegutseme avalikes huvides. Ühing on mitmekülgsetest arendavatest tegevustest huvitatud lastele ja noortele ning täiskasvanutele, kes soovivad töötada laste ja noortega.

Jälgige meie tegevust ka facebook´is