VARA LASTEKAITSE ÜHING

lastekaitseasutatud 13. detsembril 2003
registrikood 80194308
29. oktoobrist 2004 Lastekaitse Liidu liige
asukoht Vara keskus Vara küla Peipsiääre vald Tartumaa
e-post: varalaps@outlook.com
mob 5669 3734
a/a EE631010220035222018 SEB Pank

Ühingu eesmärgiks on lapse vajadusest lähtuva, lapseks olemist väärtustava, laste ja noorte arengut toetava heategevusliku lastekaitsealase tegevuse edendamine.

Selleks arendame järgmisi tegevusi:

¤ lastekaitsealase info levitamine, koolituste korraldamine, laste huvide esindamine kohalikes omavalitsusorganites;  ¤ laste ja noorte tegevusvõimaluste laiendamine (laagrid, huvitegevus, sport jmt);  ¤ laste tervisliku elukeskkonna, tervisliku toitumise ja keskkonnasõbraliku käitumise edendamine;  ¤ laste ja noorte omaalgatuslike organisatsioonide toetamine;  ¤ lastekaitse- ja noorsootööalaste projektide ja programmide väljatöötamine ja elluviimine;  ¤ piirkondlike arendus- ja investeeringuprojektide algatamine ja neis osalemine;  ¤ koostöö arendamine riigi- ja omavalitsusorganite, teiste avalik- ja eraõiguslike juriidiliste  isikutega, sealhulgas kodu- ja välismaiste lastekaitse-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonna organisatsioonidega.

Me ei ole klubiline asutus, me tegutseme avalikes huvides. Ühing on mitmekülgsetest arendavatest tegevustest huvitatud lastele ja noortele ning täiskasvanutele, kes soovivad töötada laste ja noortega.